سرفصل دوره

  درس۱: قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

  محتوای رایگان
 • 2

  قیمۀ العلم

  محتوای رایگان
 • 3

  اسامی اشاره ب دور

  محتوای رایگان
 • 4

  اسم های اشاره به مثنی

  محتوای رایگان
 • 5

  اسم های جمع مذکر و مونث

  محتوای رایگان
 • درس۲:جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ

  رایگان
 • 6

  جواهر الکلام

  محتوای رایگان
 • 7

  کلمه پرسی لِمن و ما

  محتوای رایگان
 • درس۳: الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة

  رایگان
 • 8

  کلمه پرسشی اینَ

  محتوای رایگان
 • 9

  کلمه پرسشی کَم

  محتوای رایگان
 • درس۵: في السّوقِ

  رایگان
 • 10

  صرف افعال ماضی ۱

  محتوای رایگان
 • درس۶: الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ

  رایگان
 • 11

  صرف افعال ماضی ۲

  محتوای رایگان
 • درس۷: حِوارٌ في الُْسرَ ةِ

  رایگان
 • 12

  فعل ماضی منفی

  محتوای رایگان
 • درس۸: في الْحُدودِ

  رایگان
 • 13

  صرف افعال ماضی ۳

  محتوای رایگان
 • درس۹: الُْاسَْرةُ النّاجِحَةُ

  رایگان
 • 14

  صرف افعال ماضی ۴

  محتوای رایگان
 • درس۱۰: زينَةُ الْباطِنِ

  رایگان
 • 15

  صرف افعال ماضی ۵

  محتوای رایگان
 • درس۱۲: الْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْلْوانُ

  رایگان
 • 16

  ضمایر متصل ب اسم فعل ماضی

  محتوای رایگان
 • 17

  ضمایر متصل ب اسم فعل ماضی

  محتوای رایگان
 • 18

  ضمایر متصل ب اسم فعل ماضی

  محتوای رایگان
عربی هفتم
مدت دوره
دقیقه
تعداد فصل
12
تعداد جلسات
18
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
سهیل علایی
درباره مدرس

 • 0
 • 0

سبد خرید