سرفصل دوره

  درس۲: اَلْعُبورُ الْمِنُ

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

  محتوای رایگان
 • 2

  العبور المن

  محتوای رایگان
 • 3

  طریقه بدست اوردن وزن کلمات

  محتوای رایگان
 • 4

  وزن کلمات پرکاربرد

  محتوای رایگان
 • درس۳: جِسْرُ الصَّداقَةِ

  رایگان
 • 5

  جسر الصداقۀ

  محتوای رایگان
 • 6

  فعل امر

  محتوای رایگان
 • 7

  تشخیص فعل امر

  محتوای رایگان
 • درس۴: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

  رایگان
 • 8

  الصبر مفتاح الفرج

  محتوای رایگان
 • 9

  طرز صحیح استفاده از صیغه امر

  محتوای رایگان
 • درس۵: اَلرَّجاءُ

  رایگان
 • 10

  الرجاء

  محتوای رایگان
 • 11

  نحوه ساخت فعل نهی

  محتوای رایگان
 • 12

  لای نفی و لای نهی

  محتوای رایگان
 • درس۶: تَغييرُ الْحَياةِ

  رایگان
 • 13

  تغییر الحیاۀ

  محتوای رایگان
 • 14

  فعل نهی

  محتوای رایگان
 • درس۷: ثَمَرَةُ الْجِدِّ

  رایگان
 • 15

  ثمرۀ الجد

  محتوای رایگان
 • 16

  موصوف و صفت

  محتوای رایگان
 • 17

  مثال ترکیب وصفی

  محتوای رایگان
 • 18

  مضاف و مضاف الیه

  محتوای رایگان
 • 19

  مثال از مضاف و مضاف الیه

  محتوای رایگان
 • درس۸: حِوارٌ بَينَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَيّارَةِ الُْجْرَةِ

  رایگان
 • 20

  حوار بین الزایر و سایق سیارۀ

  محتوای رایگان
 • 21

  مثال از ماضی استمراری

  محتوای رایگان
 • درس۹: نُصوصٌ حَوْلَ الصِّحَّةِ

  رایگان
 • 22

  نصوص حول الصحۀ

  محتوای رایگان
 • 23

  ساعت شماری

  محتوای رایگان
عربی نهم
مدت دوره
دقیقه
تعداد فصل
9
تعداد جلسات
23
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
سهیل علایی
درباره مدرس

 • 0
 • 0

سبد خرید